Zawiadomienoe o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZO-1/2023

Data ogłoszenia: 2023-01-31 08:55
Termin składania ofert: 2023-01-31 08:55

Załącznik nr 4 do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł”

 

 

Chojnice, dnia 27.01.2023 r.

 

Nr sprawy: ZO – 1/2023

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, działając jako Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Ochrona nieruchomości budynku Wszechnicy Chojnickiej  wraz z terenem przyległym” prowadzonego na podstawie Regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

 

I. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

MSU Group Sp. z o.o.

Ul. Pl. Piastowski 3

85-012 Bydgoszcz

 

Kwota brutto: 97.464,71 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Powyższy wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ważnych ofert, a cena była jedynym przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert. Cena ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

 

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty oraz cena brutto zaoferowana za realizację zadania.

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

 

Cena brutto

MSU Group Sp. z o.o.

Ul. Świecka 66,87-500 Tuchola

97.464,71

Unia Sp. z o.o.

Ul. Lechnicka 23

75-873 Koszalin

128.832,66

 

 

                                                                                                                                       W imieniu Zamawiającego

 

                                                                                                                                          Dyrektor Anna Lipińska

 

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2023-01-31 08:55
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2023-01-31 08:58
Liczba wyświetleń strony: 1213